Här sorteras produkterna efter vilken serie de tillhör. En serie är när t.ex. flera olika tvättställ och toaletter har ett gemensamt huvudnamn.