Här sorteras produkterna efter vilken serie de tillhör. En serie är när t.ex. flera olika typer av krokar och andra tillbehör har ett gemensamt huvudnamn.