Blandarfästen

Alla blandare som monteras på väggen (utom inbyggnadsblandare och andra specialare) måste monteras på blandarfästen.