Övriga diskhodetaljer

Övriga varor som tillhör kategorin diskhoar. Här finns tillbehör som avloppsventiler.