Blandarfästen

Alla blandare som monteras på väggen (utom inbyggnadsblandare och andra specialare) måste monteras på blandarfästen. Här finns ett urval svensktillverkade blandarfästen som vi tycker passar vårt blandarsortiment. Flera av våra väggmonterade blandare kommer med färgmatchande täckkåpor som ibland kan användas på dessa blandarfästen.

Tänk på att det är olika blandarfästen beroende på vilken rörtyp man valt att använda. Det finns ett flertal olika godkända rörtyper och dimensioner och dessa måste matcha valt blandarfäste. Ifall rören är utdragna på den gamla standarden 160 mm c/c istället för 150 c/c så finns även en typ av blandarfästen som överbrygger den skillnaden.