En omfattande serie från den klassiska tillverkaren Heritage